Disclaimer

© Copyright

Deze website geniet auteurs rechterlijke bescherming. De intellectuele eigendomsrechten gaan op geen enkele wijze over op de gebruiker van deze website. Het is niet toegestaan de inhoud of delen van de inhoud te vermenigvuldigen, door te sturen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van conteq.eu. Aanvragen voor toestemming of verdere informatie dienen via de contact pagina te worden verzonden.

® Registrated

De merknaam CONTEQ is geregistreerd in het merkenregister onder inschrijvingsnummer 0857531. boip.int


Algemene leveringsvoorwaarden

Op alle aanbiedingen, leveringen, orders en overeenkomsten van CONTEQ, zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden onze Algemene Voorwaarden van toepassing. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam en zullen door ons op verzoek worden toegezonden.

Download hier onze algemene voorwaarden.

Pin It on Pinterest